відповідати


відповідати
1) = відповісти (говорити у відповідь на чиїсь слова, запитання тощо), відказувати, відказати, відрізувати, відрізати, відрубувати, відрубати; віджартовуватися, віджартуватися (давати жартівливу відповідь)
2) = відповісти (писати відповідь кому-н. на лист, запит), відписувати, відписати, відгукуватися, відгукнутися, обзиватися, обізватися
3) = відповісти (робити що-н. у відповідь на чиї-н. дії, чиєсь почуття тощо), окликатися, окликнутися
4) (бути відповідним кому / чому-н., бути у відповідності з кимось / чимось), підходити, підійти, збігатися, збігтися, у[в]кладатися (в що — перев. із запереченням), приставати, пристати

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • відповідати — а/ю, а/єш, недок., відпові/сти/, і/м, іси/; мин. ч. відпові/в, віла/. віло/; мн. відповіли/; док. 1) неперех. Давати комусь відповідь на питання, звертання тощо. || Писати відповідь на лист. 2) перех. і без додатка. Розповідати вчителеві… …   Український тлумачний словник

  • відповідати — [в ідпов іда/тие] а/йу, а/йеиш …   Орфоепічний словник української мови

  • підповідати — Підповідати: Підря: Подря, підря: горище [16] горище для збереження сіна, сінник [19] підказувати [5;7] сінник (приміщення для зберігання сіна) [54] …   Толковый украинский словарь

  • відповідати — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • підповідати — а/ю, а/єш, недок., зах. Підказувати …   Український тлумачний словник

  • відповідати головом — Пр. бути під загрозою смерті …   Словник лемківскої говірки

  • відповідальність — ності, ж. 1) Покладений на когось або взятий на себе обов язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова. •• Адміністрати/вна відповіда/льність юридична відповідальність громадян і посадових осіб за здійснене ними… …   Український тлумачний словник

  • повідати — I пов ідати див. повідати. II повід ати а/ю, а/єш і пові/дувати, ую, уєш, недок., пові/дати, аю, аєш і пові/сти, ві/м, віси/; мин. ч. пові/в, віла/, віло/; док., перех. 1) Розказувати, розповідати. || у знач. вставн. сл. Уживається для вказування …   Український тлумачний словник

  • відповідальність — філософсько соціологічне поняття, яке характеризує міру відповідності поведінки особи, групи, прошарку, держави наявним вимогам, діючим суспільним нормам, правилам співжиття, правовим законам; співвідношення обов язку і міри його виконання суб… …   Філософський енциклопедичний словник

  • відповідання — я, с. Дія за знач. відповідати …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.